Algemene voorwaarden


 

Reservering

Onze tarieven zijn inclusief BTW en brandstofkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient uw betaling uiterlijk 14 dagen na boeking in ons bezit te zijn. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte rondvaart te annuleren; de annuleringsbepalingen zoals vermeld in het volgende artikel van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

Annulering

Bij slecht weer is het mogelijk onze schepen grotendeels te overdekken. Echter, een combinatie van regen en harde wind maakt een verblijf aan boord minder aangenaam. Daarom bieden wij u in voorkomende gevallen de mogelijkheid zonder kosten te annuleren. Wij verstrekken u dan een tegoedbon ter waarde van het door u betaalde bedrag, te besteden aan een rondvaart op een nader te bepalen datum. Van onze kant behouden wij ons het recht voor de rondvaart te annuleren als wij menen dat de weersomstandigheden te slecht zijn om de rondvaart door te laten gaan.

Annuleringskosten in geval van andere omstandigheden dan hierboven genoemd:

binnen 24 uur voor afvaartdatum: 90%;
binnen 14 dagen voor afvaartdatum: 75%;
binnen 1 maand voor afvaartdatum: 50%;
langer dan 1 maand voor afvaartdatum: 25%.

Annuleringen dienen vooraf en schriftelijk te geschieden.


Aansprakelijkheid

Al onze passagiers zijn door ons verzekerd via een WA-verzekering.


Veiligheid

Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper op te volgen. Wij behouden ons het recht voor de rondvaart (voortijdig) te beëindigen of af te wijken van de overeengekomen route indien de aanwijzingen van de schipper niet worden opgevolgd of wanneer de weersomstandigheden dat vereisen.

Overig

Tenzij anders overeengekomen, is het niet toegestaan meegebrachte etenswaren en dranken aan boord te nuttigen.