Algemene voorwaarden


Reservering

Onze tarieven zijn inclusief BTW en brandstofkosten en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient uw betaling online te worden voldaan tijdens het reserveren. Bij niet tijdige betaling zijn wij gerechtigd de geboekte rondvaart te annuleren; de annuleringsbepalingen zoals vermeld in het volgende artikel van deze voorwaarden zijn alsdan onverminderd van toepassing.

Annuleren 

binnen 24 uur voor afvaartdatum: 90%;
binnen 14 dagen voor afvaartdatum: 75%;
binnen 1 maand voor afvaartdatum: 50%;
langer dan 1 maand voor afvaartdatum: 25%.

Annuleringen dienen vooraf en per email te geschieden. 
De kosten worden berekend aan de hand van de eerst verzonden factuur.

Wijzigen aantal personen

Tot 3 dagen (72u) voor vertrek kunt u het aantal personen die gebruik maakt van de BBQ, drankjes en overige horeca arrangementen kosteloos wijzigen. Wijzigingen binnen 72u voor vertrek geeft geen recht op restitutie. 

Toeristenvaarten

Kaartjes voor de toeristenvaart kunt u als groep eenmalig en zonder kosten verzetten zonder opgave van reden. De link om dit te doen vindt u in uw ontvangen e-ticket.
Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

Aansprakelijkheid

Al onze passagiers zijn door ons verzekerd via een WA-verzekering bij TVM. 

Toegankelijkheid

Al onze boten zijn toegankelijk d.m.v. enkele traptreden. Wij hebben geen rolstoel lift, maar wij doen ons best om iedereen veilig aan boord te helpen. Indien u twijfelt over de toegankelijkheid dan adviseren wij u om even te komen kijken voordat u reserveert.


Veiligheid

Iedereen aan boord dient de aanwijzingen van de schipper op te volgen. Wij behouden ons het recht voor de rondvaart (voortijdig) te beëindigen of af te wijken van de overeengekomen route indien de aanwijzingen van de schipper niet worden opgevolgd of wanneer de weersomstandigheden dat vereisen.

Communicatie

Al onze contractueel verbindende communicatie verloopt per email (info@rondvaartzwolle.nl), hieronder vallen o.a. reserveringen, aanpassingen in reserveringen, facturen en annuleringen. We beantwoorden vragen per telefoon maar pas nadat dit bevestigd is per email is het bindend. Al onze communicatie loopt online, we hebben geen postadres. 

Eigen eten en drinken aan boord

Eigen eten en drinken is in 2021 toegestaan aan boord.


© Copyright 2018 Rondvaart Zwolle - All rights reserved.   |   Powered by TecTronics   |   Algemene voorwaarden   |   Vacatures   |   Privacy   |   Links